Finanční pomoc všeho druhu

Finanční odškodnění

Finanční odškodnění

 

Finanční odškodnění pro své klienty získávám ve spolupráci se společností Evropské centrum odškodného, s.r.o., což je jediná společnost s tímto zaměřením v České Republice. 

 

Máme k dispozici silné administrativní zázemí, podporu právního systému ČR, spolupráci soudních znalců - posudkových lékařů a zkušených advokátních kanceláří. Díky tomu je naše úspěšnost při vymáhání odškodného je celých 95% a průměrná výše získané částky činí 150 tis. korun.

 

Navíc nám klient po celou dobu naší práce vůbec nic nehradí. Odměna společnosti je stanovena procentuální sazbou ve Smlouvě o zastupování a je hrazena až na konci celého procesu ze získané částky. Pokud se nám tedy nepodaří získat pro klienta žádné peníze, neúčtujeme klientovi žádnou odměnu.

 

Vymáháme adekvátní odškodné pro

  • účastníky dopravních nehod, kteří utrpěli újmu na zdraví
  • rodiny, kterým při dopravní nehodě někdo zemřel
  • osoby, které utrpěli pracovní úraz
  • osoby, které utrpěli těžší zranění na neudržované veřejné komunikaci

 

Výhody vymáhání odškodného s naší pomocí

  • individuální přístup - pečlivě zkoumáme každý případ, pokud to bude jen trošku možné, pomůžeme Vám
  • podpora specialistů - spolupracujeme se specializovanými advokátními kancelářemi i s uznávanými posudkovými lékaři (soudními znalci)
  • maximální nasazení - pro každého klienta pracujeme naplno, protože čím vyšší finanční odškodnění pro Vás získáme, tím vyšší bude i naše provize
  • bez Vaší finanční spoluúčasti - po celou dobu procesu pro Vás pracujeme zdarma, neplatíte nic za zpracování žádosti, za právní zastoupení ani za případné soudní výlohy